CFTC交易商持仓报告显示截止2017年11月7日一周投机基金期货持仓情况:

品种 总持仓 增减 多单 增减 占比(%) 空单 增减 占比(%) 净持仓 上周净持仓
大豆 687,514 22,057 169,849 4,305 24.7 99,035 1,363 14.4 70,814 67,872
豆粕 390,046 -1,818 87,376 -193 22.4 48,651 -1,114 12.5 38,725 37,804
豆油 469,380 17,416 125,655 4,377 26.8 51,912 2,297 11.1 73,743 71,663
玉米 1,623,655 30,238 392,039 15,166 24.1 479,039 10,407 29.5 -87,000 -91,759

热门推荐

相关阅读

0