CFTC交易商持仓报告显示截止2017年9月26日一周投机基金期货持仓情况:

品种 总持仓 增减 多单 增减 占比(%) 空单 增减 占比(%) 净持仓 上周净持仓
大豆 673,029 10,227 160,023 4,918 23.8 125,995 -8,986 18.7 34,028 20,124
豆粕 371,740 -10,660 83,265 3,657 22.4 61,762 -8,758 16.6 21,503 9,088
豆油 439,337 -6,469 137,687 -5,808 31.3 39,315 1,703 8.9 98,372 105,883
玉米 1,405,286 9,320 381,175 2,947 27.1 414,102 -2,151 29.5 -32,927 -38,025

热门推荐

相关阅读

0